Възстановяване на присъствените занятия за учениците от начален етап (I – IV клас)

Скъпи ученици,

Уважаеми родители,

Със заповед № РД 01-718/ 18.12.2020 г. за изменение и допълнение на заповед № РД 01-677/ 25.11.2020 г. на проф. д-р Костадин Ангелов – министър на здравеопазването се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците от начален етап, считано от 04.01.2021г. Учебният процес ще се осъществява при строго спазване на противоепидемичните мерки, целящи опазване здравето и живота на учителите, учениците и непедагогическия персонал.

Напомняме Ви, че съгласно решение на педагогическия съвет на 28.Средно училище „Алеко Константинов“ всички ученици следва да носят лични предпазни средства (маска или шлем) не само по време на междучасията в общите части на училището, но и в класната стая – по време на учебните часове.

Часовете за учениците от начален етап започват в 8.15ч. и ще се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание и графика на занятията.

Учениците от прогимназиален и гимназиален етап (V – XII клас) продължават обучението си от разстояние в електронна среда до 31.01.2021г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *