График на учебното време 2019-2020 година

 

ПЪРВИ СРОК

Първа смяна – Подготвителна група, I, II, III, IV, V, VI, VІІІ, IX, X и XI клас
Втора смяна – VII и XII клас

ВТОРИ СРОК

Първа смяна – Подготвителна група, I, II, III, IV, V, VI, VІІ и XII клас
Втора смяна – VІІІ, IX, X и XI клас

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ – I КЛАС

 Първа смяна                                               

    1. час 8:20 – 9:00

    2. час 9:10 – 9:50

    3. час 10:10 – 10:50

    4. час 11:00 – 11:40

    5. час 11:50 – 12:30

    6. час 12:40 – 13:20

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ – II – XII КЛАС

      Първа смяна                                             

     1. час 7:30 – 8:10

     2. час 8:20 – 9:00

     3. час 9:10 – 9:50

     4. час 10:10 – 10:50

     5. час 11:00 – 11:40

     6. час 11:50 – 12:30

     7. час 12:40 – 13:20

      Втора смяна

   00. час 11:50 – 12:30

     0. час 12:40 – 13:20

     1. час 13:30 – 14:10

     2. час 14:20 – 15:00

     3. час 15:10 – 15:50

     4. час 16:10 – 16:50

     5. час 17:00 – 17:40

     6. час 17:50 – 18:30