График на учебното време 2021-2022 година

 

ПЪРВИ СРОК

Първа смяна –   I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и IX клас
Втора смяна – X, XI и XII клас

ВТОРИ СРОК

Първа смяна – I, II, III, IV, V, VI,VII, X, XI и XII клас
Втора смяна – VIII и IX клас

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ – I – IV КЛАС

 Първа смяна                                               

    1. час 8:15 – 8:55

    2. час 9:00 – 9:40

    3. час 10:15 – 10:55

    4. час 11:00 – 11:40

    5. час 11:45 – 12:25

    6. час 12:30 – 13:10

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ – V – XII КЛАС

      Първа смяна                                             

    1. час 7:30 – 8:10

    2. час 8:15 – 8:55

    3. час 9:00 – 9:40

    4. час 10:15 – 10:55

    5. час 11:00 – 11:40

    6. час 11:45 – 12:25

    7. час 12:30 – 13:10

      Втора смяна

    0. час 12:30 – 13:10

    1. час 13:45 – 14:25

    2. час 14:30 – 15:10

    3. час 15:15 – 15:55

    4. час 16:30 – 17:10

    5. час 17:15 – 17:55

    6. час 18:00 – 18:40

В часовите интервали от 9.40ч. до 10.15ч., от 13.10ч. до 13.45ч. и от 15.55ч. до 16.30ч. в класните стаи ще се извършва дезинфекция с UV-C лампи, което налага по-голяма продължителност на посочените междучасия.