Насочване на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО – София-град комисия насочва учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане по документи. Насочването се извършва към профили и/или специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние, съгласно списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката, както следва:

– Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ;

– Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности, профили и професии за приемане на ученици след завършен VII клас или основно образование.

Информация за специалностите от професии, по които се осъществява насочване на ученици за учебната 2019/2020 г. на територията на област София-град може да получите в сградата на РУО – София-град, етаж. IV, както и от приложения списък.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *