Училищен стол

Меню на училищния стол – 25.02.2019 – 08.03.2019

Купони за училищния стол се закупуват от бюфета на Училището. Цената на купона за едно хранене е 2.90 лв.

Купон за хранене може да се закупи най-късно до 8:30ч. на същия ден.