Училищен стол

Купони за училищния стол се закупуват от бюфета на Училището. Цената на купона за едно хранене е 2.90 лв.

Купони за хранене може да се закупят в дните четвъртък и петък.