Posts by admin

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2020Г.

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2020Г.

Необходими материали за учениците от първи клас

Необходими материали за учениците от първи клас

Свободни места след I класиране за прием в VIII клас

Свободни места след I класиране за прием в VIII клас

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти, 28. СУ „Алеко Константинов“ обябява следните свободни места за прием след завършено основно образование: за паралелка...

Проект „Образование за утрешния ден“

Проект „Образование за утрешния ден“

28. СУ „Алеко Константинов“ участва в проект проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „Наука и образование за...

Участие на 28. СУ „Алеко Константинов“ в проекта на МОН „Наследство.бг“

Участие на 28. СУ „Алеко Константинов“ в проекта на МОН „Наследство.бг“

Проф.д-р изк. Ваня Лозанова-Станчева от Интитут за балканистика с център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН представи пред ученици...

На вниманието на зрелостниците!

На вниманието на зрелостниците!

Писмо от Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ и списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките...

Кандидатстване за първи клас

Кандидатстване за първи клас

Уважаеми родители на бъдещите първокласници, Уведомяваме Ви, че поради провеждане на държавни зрелостни изпити на 03.06.2020 г., записването на  класираните на...

График за получаване на продуктите по програма „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

График за получаване на продуктите по програма „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Анализ на анкетата, разработена от екипа на РУО – София-град

Анализ на анкетата, разработена от екипа на РУО – София-град

Осигурена възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

Осигурена възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с...