Posts by admin

Отсъствия на учители поради заболяване

Отсъствия на учители поради заболяване

Уважаеми родители,Сложната епидемична обстановка в страната става причина голям брой хора да се разболяват от коронавирус. В допълнение към това...

Заповед на Директора относно задължително използване на лични предпазни средства от всички ученици в 28. СУ

Заповед на Директора относно задължително използване на лични предпазни средства от всички ученици в 28. СУ

Информация за епидемичната обстановка

Информация за епидемичната обстановка

Във връзка с установен случай на учител с положителен тест за COVID-19, считано от 24.11.2020г. до 03.12.2020г. учениците от IБ...

Меморандум за сътрудничество между Пловдивски университет „Паисий Хиленарски“ и 28. СУ „Алеко Константинов“

Меморандум за сътрудничество между Пловдивски университет „Паисий Хиленарски“ и 28. СУ „Алеко Константинов“

Разпространяването на добрите идеи и практики в науката, образованието и спорта става посредством сътрудничество и взаимно подпомагане между институции, учители,...

Осигурена от РЦПППО – София-град възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

Осигурена от РЦПППО – София-град възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с...

АКТУАЛНО!Обучение от разстояние в електронна среда

АКТУАЛНО!Обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители, Считано от 30.11.2020г. до 21.12.2020г. всички ученици преминават към обучение в електронна среда от разстояние. Учебните часове ще...

Профилактични очни прегледи от оптики KWIAT

Профилактични очни прегледи от оптики KWIAT

Противоепидемични мерки

Противоепидемични мерки

Водени от грижата за здравето и живота на нашите ученици, учители и служители, ние оборудвахме всички класни стаи с иновативни...

Електронен дневник

Електронен дневник

Уважаеми родители и ученици, През учебната 2020/2021 година 28. СУ „Алеко Константинов“ ще се довери на Shkolo за електронния дневник...

На вниманието на родителите, чиито деца ще посещават училище

На вниманието на родителите, чиито деца ще посещават училище

Министерството на здравеопазването информира родителите, чиито деца ще посещават училище, че на училищните власти трябва да бъде предоставен талонът за...