Posts by admin

Профилактични очни прегледи от оптики KWIAT

Профилактични очни прегледи от оптики KWIAT

Противоепидемични мерки

Противоепидемични мерки

Водени от грижата за здравето и живота на нашите ученици, учители и служители, ние оборудвахме всички класни стаи с иновативни...

Електронен дневник

Електронен дневник

Уважаеми родители и ученици, През учебната 2020/2021 година 28. СУ „Алеко Константинов“ ще се довери на Shkolo за електронния дневник...

На вниманието на родителите, чиито деца ще посещават училище

На вниманието на родителите, чиито деца ще посещават училище

Министерството на здравеопазването информира родителите, чиито деца ще посещават училище, че на училищните власти трябва да бъде предоставен талонът за...

Откриване на учебната 2020/2021 година – 15.09.2020г. /вторник/

Откриване на учебната 2020/2021 година – 15.09.2020г. /вторник/

Скъпи ученици,Уважаеми родители, Поради усложнената епидемична обстановка новата учебна година в 28. СУ „Алеко Константинов“ ще бъде открита без официално...

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2020Г.

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2020Г.

Необходими материали за учениците от първи клас

Необходими материали за учениците от първи клас

Свободни места след I класиране за прием в VIII клас

Свободни места след I класиране за прием в VIII клас

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти, 28. СУ „Алеко Константинов“ обябява следните свободни места за прием след завършено основно образование: за паралелка...

Проект „Образование за утрешния ден“

Проект „Образование за утрешния ден“

28. СУ „Алеко Константинов“ участва в проект проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „Наука и образование за...

Участие на 28. СУ „Алеко Константинов“ в проекта на МОН „Наследство.бг“

Участие на 28. СУ „Алеко Константинов“ в проекта на МОН „Наследство.бг“

Проф.д-р изк. Ваня Лозанова-Станчева от Интитут за балканистика с център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН представи пред ученици...