На вниманието на родителите на учениците от I А клас!

На вниманието на родителите на учениците от I А клас!

Уважаеми родители,Поради установен случай на болен от коронавирус учител учениците от IА клас преминават към обучение от разстояние в електронна...

Интерактивни уроци в 28. СУ

Интерактивни уроци в 28. СУ

От началото на учебната 2020/2021 година 28. СУ „Алеко Константинов“ разполага с пет интерактивни дисплея, с помощта на които нашите...

Строеж на нова сграда за 28. СУ „Алеко Константинов“

Строеж на нова сграда за 28. СУ „Алеко Константинов“

Уважаеми родители и ученици,От началото на месец октомври започна отстраняването на старата сграда в двора на нашето училище, в която...

Възстановяване на присъствените занятия за учениците от начален етап (I – IV клас)

Възстановяване на присъствените занятия за учениците от начален етап (I – IV клас)

Скъпи ученици, Със заповед № РД 01-718/ 18.12.2020 г. за изменение и допълнение на заповед № РД 01-677/ 25.11.2020 г....

Отсъствия на учители поради заболяване

Отсъствия на учители поради заболяване

Уважаеми родители,Сложната епидемична обстановка в страната става причина голям брой хора да се разболяват от коронавирус. В допълнение към това...

Заповед на Директора относно задължително използване на лични предпазни средства от всички ученици в 28. СУ

Заповед на Директора относно задължително използване на лични предпазни средства от всички ученици в 28. СУ

Информация за епидемичната обстановка

Информация за епидемичната обстановка

Във връзка с установен случай на учител с положителен тест за COVID-19, считано от 24.11.2020г. до 03.12.2020г. учениците от IБ...

Меморандум за сътрудничество между Пловдивски университет „Паисий Хиленарски“ и 28. СУ „Алеко Константинов“

Меморандум за сътрудничество между Пловдивски университет „Паисий Хиленарски“ и 28. СУ „Алеко Константинов“

Разпространяването на добрите идеи и практики в науката, образованието и спорта става посредством сътрудничество и взаимно подпомагане между институции, учители,...

Осигурена от РЦПППО – София-град възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

Осигурена от РЦПППО – София-град възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с...

АКТУАЛНО!Обучение от разстояние в електронна среда

АКТУАЛНО!Обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители, Считано от 30.11.2020г. до 21.12.2020г. всички ученици преминават към обучение в електронна среда от разстояние. Учебните часове ще...