Проект „Образование за утрешния ден“

Проект „Образование за утрешния ден“

28. СУ „Алеко Константинов“ участва в проект проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „Наука и образование за...

Участие на 28. СУ „Алеко Константинов“ в проекта на МОН „Наследство.бг“

Участие на 28. СУ „Алеко Константинов“ в проекта на МОН „Наследство.бг“

Проф.д-р изк. Ваня Лозанова-Станчева от Интитут за балканистика с център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН представи пред ученици...

На вниманието на зрелостниците!

На вниманието на зрелостниците!

Писмо от Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ и списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките...

Кандидатстване за първи клас

Кандидатстване за първи клас

Уважаеми родители на бъдещите първокласници, Уведомяваме Ви, че поради провеждане на държавни зрелостни изпити на 03.06.2020 г., записването на  класираните на...

График за получаване на продуктите по програма „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

График за получаване на продуктите по програма „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Анализ на анкетата, разработена от екипа на РУО – София-град

Анализ на анкетата, разработена от екипа на РУО – София-град

Осигурена възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

Осигурена възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с...

ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС  В  28. СУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС В 28. СУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, В условията на извънредно положение кандидатстването за прием в първи клас в 28. СУ „Алеко...

Благодарност към родителите

Благодарност към родителите

Скъпи родители,Съвсем неочаквано попаднахме в ситуация на истинско изпитание за цялата образователна система в България. За по-малко от 48 часа...

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2020/2021 ГОДИНА

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2020/2021 ГОДИНА