Училищен бюджет

БЮДЖЕТ 2020 година

БЮДЖЕТ 2019 година

Бюджет на 28. СУ

Отчет на бюджета за първо тримесечие

Отчет на бюджета за второ тримесечие 

Отчет на бюджета за трето тримесечие 

Отчет на бюджета за четвърто тримесечие