Класни ръководители

Предучилищна група – Василка Начева
I А клас – Таня Йорданова
I Б клас – Диляна Колова
II А клас – Антоанета Иванова
II Б клас – Диана Георгиева
III А клас – Маргарита Тороманова
III Б клас – Даринка Алексиева
IV А клас – Златинка Бонева
IV Б клас – Петя Иванова
IV В клас – Ростислава Димова
V А клас – Кристиана Тодорова
V Б клас – Снежанка Ченкова
VI А клас – Рени Делчева
VI Б клас – Емилия Манолова
VII А клас – Марияна Христова
VII Б клас – Десислава Грозева
VII В клас – Катя Бахчеванска
VIII А клас – Галина Каракашева
IX А клас – Мариянка Тинкова
X А клас – Мариела Николова
XI А клас – Ирена Георгиева
XII А клас – Елена Доникян