Класни ръководители

Класни ръководители за учебната 2020/2021 година
I А клас – Петя Иванова
I Б клас – Златинка Бонева
II А клас – Таня Йорданова
II Б клас – Ростислава Ангелова
III А клас – Антоанета Иванова
III Б клас – Диана Георгиева
IV А клас – Светлана Стоянова
IV Б клас – Цветанка Рангелова-Деветашка
V А клас – Виолета Кирилова
V Б клас – Полина Радева-Захариева (Марияна Христова – временен заместник)
VI А клас – Кристиана Тодорова
VI Б клас – Снежанка Ченкова
VII А клас – Рени Делчева
VII Б клас – Емилия Манолова
VIII А клас – Десислава Грозева
VIII Б клас – Катя Бахчеванска
IX А клас – Галина Каракашева
X А клас – Мариянка Тинкова
XI А клас – Мариела Николова
XII А клас – Павлин Петков