Класни ръководители

Предучилищна група – Василка Начева
I А клас – Антоанета Иванова
I Б клас – Диана Георгиева
II А клас – Маргарита Тороманова
II Б клас – Даринка Алексиева
III А клас – Златинка Бонева
III Б клас – Петя Иванова
III В клас – Ростислава Димова
IV А клас – Таня Йорданова
IV Б клас – Диляна Иванова
V А клас – Рени Делчева
V Б клас – Емилия Манолова
VI А клас – Марияна Христова
VI Б клас – Десислава Грозева
VI В клас – Катя Бахчеванска
VII А клас – Екатерина Костадинова – Иванова
VII Б клас – Виолета Кирилова
VII В клас – Павлин Петков
VIII А клас – Мариянка Тинкова
IX А клас – Мариела Николова
X А клас – Ирена Георгиева
XI А клас – Ани Желязкова
XII А клас – Елена Доникян