График на учебното време

Заповед – ваканции и неучебни дни

ПЪРВИ СРОК

Първа смяна – Подготвителна група, I, II, III, IV, V, VI и VII клас
Втора смяна – VIII, IX, X, XI и XII клас

 ВТОРИ СРОК

Първа смяна – Подготвителна група, I, II, III, IV,VIII, IX, X, XI и XII клас
Втора смяна – V, VI и VII клас

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ – I КЛАС 

       Първа смяна                                                                                  

 1. час 8:20 – 9:00                                             
 2. час 9:10 – 9:50                                              
 3. час 10:10 – 10:50                                          
 4. час 11:00 – 11:40                                           
 5. час 11:50 – 12:30                                           
 6. час 12:40 – 13:20                                          

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ – II – XII КЛАС 

      Първа смяна                                             

 1. час 7:30 – 8:10                                      
 2. час 8:20 – 9:00                                           
 3. час 9:10 – 9:50                                       
 4. час 10:10 – 10:50                                    
 5. час 11:00 – 11:40                                           
 6. час 11:50 – 12:30                                          
 7. час 12:40 – 13:20                                         

      Втора смяна

      0.час 12:40 – 13:20

 1. час 13:30 – 14:10
 2. час 14:20 – 15:00
 3. час 15:10 – 15:50
 4. час 16:10 – 16:50
 5. час 17:00 – 17:40
 6. час 17:50 – 18:30