Прием след завършено основно образование

Свободни места за прием на ученици в 28. СУ „Алеко Константинов“ след завършено основно образование за учебната 2019-2020 година НЯМА