Прием в осми клас

Прием след завършено основно образование

28. СУ ще осъществява прием на ученици след завършено основно образование за учебната 2020/2021 година

След успешно реализирания в две последователни години държавен-план прием в VIII клас в специалност Софтуерни и хардуерни науки 28. СУ отново ще приема ученици след завършено основно образование в този толкова желан и високо ценен сред бизнес средите профил. По този начин училището ни ще затвърди позицията си на единственото училище в район „Красна поляна“, което обучава ученици в този профил.

За първа година 28. СУ ще предложи паралелка с профил Физическо възпитание и спорт – Спортна анимация. В нея ще се обучават ученици, които желаят да се реализират като аниматори в туризма, в парти центрове и други. Учебният план на профила е изработен в тясно сътрудничество с Националната спортна академия „Васил Левски“ (http://www.nsa.bg/bg/page,1402). В учебния план е заложено разширено изучаване на английски език, което ще даде конкурентно предимство на нашите възпитаници пред останалите желаещи да се реализират в сферата на аниматорството.

Нещо повече, завършилите паралелка с профил Физическо възпитание и спорт – Спортна анимация в 28. СУ ще имат възможност да продължат образованието си в Националната спортна академия „Васил Левски“ при облекчени условия за кандидатстване.

Ако желаете да получите повече информация за приема на ученици след завършено основно образование, може да се свържете с нас на телефон 02/8223183 или на електронна поща ALEKO_KONSTANTINOV@ABV.BG, както и да харесате страницата ни във FACEBOOK – HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/28SOUALEKOKONSTANTINOV/ и да ни изпращате съобщения в нея.

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности