Прием след завършено основно образование

Свободните места за прием след завършено основно образование в 28. СУ „Алеко Константинов“ след четвърти етап на класиране са:

  1. профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 1 свободно място
  2. профил „Физическо възпитание и спорт“ – 4 свободни места

Желаещите да кандидатстват в 28. СУ следва да подадат заявление до Директора в училището всеки работен ден до 09.09.2020г. вкл. от 8.00ч. до 16.00ч. като предоставят оригинално свидетелство за завършено основно образование и медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващ лекар, за кандидатстващите в спортния профил.

Резултатите от четвърто класиране ще бъдат обявени в училище на 10.09.2020г., когато всички приети трябва да се запишат, като подадат заявление за записване.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8