Прием след завършено основно образование

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 30.07.2020г. от 8.00ч. до 18.00ч. всички, приети на трето класиране ученици, могат да се запишат в VIII клас като представят оригинално свидетелство за завършено основно образование и заявление за записване по образец на Училището.

Незаписаните ученици могат да кандидатстват в училищата, в чиито паралелки има свободни места след трето класиране.

Списъкът със свободните места по училища и паралелки ще бъде достъпен на сайта на РУО най-късно на 03.08.2020г.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8