Прием след завършено основно образование

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 21.07.2020г. – 22.07.2020г. от 8.00ч. до 18.00ч. всички приети на второ класиране ученици могат да се запишат като представят оригинално свидетелство за завършено основно образование и заявление за записване по образец на Училището.

Приетите ученици в профил „Физическо възпитание и спорт“ представят при записване медицинско свидетелство, издадено от личния лекар.

Учениците, които не желаят да се запишат в паралелката, в която са приети, ще имат възможност да подадат заявление за участие в трети етап на класиране. За целта ще трябва да наредят отново желанията си в сайта priem.mon.bg в периода от 24.07.2020г. до 27.07.2020г. включително, като ще могат да избират единствено измежду паралелките, в които има свободни места.

Списъкът със свободните места по паралелки ще бъде достъпен най-късно на 24.07.2020г. на сайта на РУО-София-град http://ruo-sofia-grad.com/%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b2-viii-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8