Прием след завършено основно образование

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД I КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

28. СУ „Алеко Константинов“ обябява следните свободни места за прием след завършено основно образование:

  1. за паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 2 свободни места;
  2. за паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт“ – 11 свободни места.

За информация относно начина за кандидатстване в 28. СУ след завършен VII клас може да се свържете с нас на тел. 02/8295172 и 02/8295166.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 14.07.2020г. – 16.07.2020г. от 8.00ч. до 18.00ч. всички приети на първо класиране ученици могат да се запишат като представят оригинално свидетелство за завършено основно образование и заявление за записване по образец на Училището.

Приетите ученици в профил „Физическо възпитание и спорт“ представят при записване медицинско свидетелство, издадено от личния лекар.

Учениците, които желаят да участват за по-предно желание, трябва да подадат заявление за участие във втори етап на класиране в училището, в което са приети на първи етап.

Учениците, които не са приети на първо класиране, автоматично участват във втория етап на класиране.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8