Прием след завършено основно образование

Изпитът за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт ще се проведе на 25.06.2020г. от 9.00 часа.
Всички ученици следва да се явят в училището най-късно до 8.30 часа, като носят със себе си служебна бележка и лична ученическа карта или ученическа книжка.
До изпита няма да бъдат допускани ученици без спортно облекло и валидна застраховка „Злополука“ за деня на изпита.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8