Прием след завършено основно образование

28. СУ ще осъществява прием на ученици след завършено основно образование за учебната 2020/2021 година

След успешно реализирания в две последователни години държавен-план прием в VIII клас в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ 28. СУ отново ще приема ученици след завършено основно образование в този толкова желан и високо ценен сред бизнес средите профил. По този начин училището ни ще затвърди позицията си на единственото училище в район „Красна поляна“, което обучава ученици в този профил.

За първа година 28. СУ ще предложи паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт“ (с акцент Спортна анимация). В нея ще се обучават ученици, които желаят да се реализират като аниматори в туризма, в парти центрове и други. Учебният план на профила е изработен в тясно сътрудничество с Националната спортна академия „Васил Левски“ (http://www.nsa.bg/bg/page,1402), като целта на обучението НЕ Е да подготви професионални спортисти с високи спортни постижения, а учениците да придобият висока подготовка в сферата на спортната анимация (забавление).

В учебния план е заложено разширено изучаване на английски език, което ще даде конкурентно предимство на нашите възпитаници пред останалите желаещи да се реализират в сферата на аниматорството.

Нещо повече, завършилите паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт“ в 28. СУ ще имат възможност да продължат образованието си в Националната спортна академия „Васил Левски“ при облекчени условия за кандидатстване.

Информация за същността на новата паралелка може да получите от следната презентация:

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8