Прием в първи клас

Списък с класирани кандидати за първи клас – 11.06.2021г.

Записването на приетите ученици ще се извършва на 14.06., 15.06. и 17.06. от 7.30 до 17.00ч. и на 16.06. и 18.06.2021г. от 13.00 до 17.00ч.
За записване на ученик родителите трябва да представят копие на удостоверение за раждане на детето, оригинално удостоверение за завършено предучилищно образование и други документи, доказващи заявените допълнителни критерии при кандидатстване в първи клас (ако има такива). Заявлението за записване може да бъде изтеглено от профила на детето. При невъзможност, същото ще бъде предоставено за попълване в училището.

Страници: 1 2 3