Прием в първи клас

28. Средно училище „Алеко Константинов“ обявява 10 свободни места след трето класиране за прием на ученици в първи клас

График на дейностите по прием на ученици в първи клас през учебната 2019/2020 година

Критерии за прием на ученици в първи клас

Прилежащ район за прием на ученици в първи клас

Информация относно приема на ученици в първи клас през учебната 2019/2020 година може да откриете в нашата >>> БРОШУРА <<<