Състав

 

 

Ръководство:

Станимира СтоеваДиректор
Георги Иванов – Заместник-директор по учебната дейност
Ася Донева – Заместник-директор по административно-стопанската дейност


Административен персонал:

Мария Балабанска-Стоянова – Технически секретар
Красимира Митева – Касиер-домакин


Педагогически съветник:

Веселин Веселинов – педагогически съветник и училищен психолог


Педагогически състав:

Начален етап:

Златинка Бонева – старши учител
Петя Иванова – старши учител
Ростислава Димова – главен учител
Таня Йорданова – старши учител
Диляна Колова – учител
Антоанета Иванова – старши учител
Диана Георгиева – старши учител
Ботьо Ушатов – възпитател
Невенка Яначкова – старши възпитател

Български език и литература:
Кристиана Тодорова – учител
Павлин Петков – старши учител
Мариела Николова – старши учител
Полина Радева – Захариева – учител

Математика и информатика:
Мариянка Тинкова – старши учител
Галина Каракашева – старши учител
Снежанка Ченкова – старши учител информатика и инф. технологии
Десислава Грозева – учител математика и информатика

Английски език:
Елена Гинева – учител
Тодорка Каменова – учител

Немски език:
Мария Нанева – учител

Природни науки:
Емилия Манолова – главен учител биология и човекът и природата
Марияна Христова – старши учител химия и физика

История и цивилизация и философски цикъл:
Елена Доникян – старши учител
Виолета Кирилова – старши учител история и цивилизация

География и икономика:
Катя Янкова – старши учител

Икономически дисциплини:
Катя Вучкова – учител

Музика:
Николай Николаев – старши учител
Екатерина Костадинова-Иванова – учител

Изобразително изкуство и технологии:
Ирена Георгиева – учител

Физическо възпитание и спорт:
Рени Делчева – старши учител
Иван Стоянов – старши учител
Катя Бахчеванска – учител

Логопеди и ресурсни учители:
Мария Нанева – логопед
Боряна Траянова – ресурсен учител
Цветелина Максимова – ресурсен учител