Педагогически състав

Начален етап:
Златинка Бонева
Петя Иванова
Таня Йорданова
Емилия Седевчова
Диляна Колова
Антоанета Иванова
Диана Георгиева
Мария-Светослава Бориславова
Станислава Дюлгерова
Ростислава Димова
Велина Николова
Невенка Яначкова
Ботьо Ушатов
Даниела Юрукова

Български език и литература:
Мариела Николова
Кристиана Тодорова

Математика и информатика:
Мариянка Тинкова
Галина Каракашева
Снежанка Ченкова
Десислава Грозева

Английски език:
Марин Савов
Даниела Петрова
Йорданка Станева
Елена Гинева

Немски език:
Мария Нанева

Природни науки:
Емилия Манолова
Марияна Христова

История и цивилизация и философски цикъл:
Елена Доникян
Виолета Кирилова

География и икономика:
Здравка Топчева

Икономически дисциплини:

Ася Донева

Музика:
Николай Николаев
Екатерина Костадинова-Иванова

Изобразително изкуство и технологии:
Ирена Георгиева

Физическо възпитание и спорт:
Рени Делчева
Иван Стоянов
Катя Бахчеванска

Логопед и ресурсни учители:
Мария Нанева – логопед
Боряна Траянова – ресурсен учител
Цветелина Максимова – ресурсен учител

Учители ГЦОУД V-VII клас:
Калинка Кирова
Петя Георгиева
Марияна Христова