История и цивилизация и философски цикъл

 
Елена Доникян
Виолета Кирилова