История и цивилизация и философски цикъл

 
Елена Доникян – старши учител
Виолета Кирилова – старши учител история и цивилизация