Начален етап

 
Таня Йорданова – старши учител
Диляна Колова – учител
Антоанета Иванова – старши учител
Златинка Бонева – старши учител
Петя Иванова – старши учител
Ростислава Димова – главен учител
Ботьо Ушатов – възпитател
Невенка Яначкова – старши възпитател