Начален етап

 
Таня Йорданова – старши учител
Диляна Колова – учител
Антоанета Иванова – старши учител
Диана Георгиева – старши учител
Маргарита Тороманова – старши учител
Даринка Алексиева – старши учител
Златинка Бонева – старши учител
Петя Иванова – старши учител
Ростислава Димова – главен учител
Василка Начева – старши учител
Ботьо Ушатов – възпитател
Богиня Вецева – старши 
Невенка Яначкова – старши възпитател