ВАЖНО!

Във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за потенциално замърсяване на въздуха с очаквани критични стойности на 20.12.2018 г. и 21.12.2018 г., Ви уведомяваме за следното:

  1. По преценка на родителя децата от задължителното предучилипщо образование и учениците, които страдат от доказани хронични белодробни заболявания, може да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини по смисъла на чл. 10, ал. I от Наредба N2 5 за предучилищното образование, съответно на чл. 62, ал. 1, т. I от Наредбата за приобщаващото образование в дните със замърсен въздух.
  2. Родителят уведомява за отсъствията учителя на детето в подготвителната група, съответно класния ръководител на ученика в телефонен разговор, по имейл или по друг подходящ начин.
  3. Отсъствията се считат по уважителни причини, ако хроничните белодробни заболявания са вписани в личната амбулаторна карта на детето или ученика, представена в училището или ако бъде представен друг медицински документ, доказващ хроничното белодробно заболяване, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *