Възстановяване на присъствените занятия за учениците по график

Скъпи ученици,

Уважаеми родители,

Със заповед № РД 01-52/ 26.01.2021 г. за изменение и допълнение на заповед № РД 01-677/ 25.11.2020 г. на проф. д-р Костадин Ангелов – министър на здравеопазването се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците, както следва:
– от 04.02.2021г. до 17.02.2021г. вкл. – за учениците от VII, VIII и XII клас;
– от 18.02.2021г. до 02.03.2021г. вкл. – за учениците от V, X и XI клас;
– от 04.03.2021г. до 17.03.2021г. вкл. – за учениците от VI, IX и XII клас.

Учебният процес ще се осъществява при строго спазване на противоепидемичните мерки, целящи опазване здравето и живота на учителите, учениците и непедагогическия персонал, като носенето на предпазни маски е задължително за всички ученици и учители.

Учениците от прогимназиален и гимназиален етап, които не попадат в класовете, провеждащи присъствено обучение в съответните периоди, осъществяват обучението си от разстояние в електронна среда.

Учениците от начален етап продължават провеждането на присъствено обучение с начало на учебните часове в 8.15ч. и при спазване на одобреното седмично разписание и график на занятията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *