Възстановяване на присъствените учебни занятия

Уважаеми родители и ученици,

На база получените декларации-съгласие от родителите на учениците в 28. СУ за тестване с щадящи тестове за КОВИД-19, считано 06.12.2021г. към присъствени занятия ще се върнат VА, VIА, VIБ, VIIА, VIIБ, VIIIА, VIIIБ и IXБ клас. Учениците от тези паралелки, за които има представена декларации-съгласие, трябва да бъдат в училище не по-късно от 7.30ч. в понеделник, като заемат местата си в класните стаи. Останалите ученици продължават обучението си в електронна среда.

В общите части на училището, както и по време на учебните часове за учениците от V до XII клас носенето на маски продължава да е задължително.

Паралелките, за които не е събран необходимият брой декларации-съгласие, продължават изцяло обучението си от разстояние в електронна среда до достигане на минимум 50% съгласни родители (или ученици, когато са над 18-годишна възраст) от паралелка.

Тук може да се запознаете с начина на провеждане на тестовете и сами да се уверите, че те наистина не застрашават по никакъв начин учениците.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *