Издаване на удостоверения за еднократна помощ за учениците от I до IV и VIII клас

Уважаеми родители,
Във връзка с правото на всички родители на ученици от I до IV и VIII клас за получаване на еднократна помощ от дирекция „Социално подпомагане“ Ви информираме, че удостоверения се издават от училището само за учениците, записани в I (първи) и VIII (осми) клас.
Дирекция „Социално подпомагане“ ще получава по служебен път информация за записаните ученици във II (втори), III (трети) и IV (четвърти) клас. За да се възползват от правото си на еднократна помощ, родителите на тези ученици трябва да подадат заявление по образец в съответното поделение на дирекцията по постоянен адрес на местоживеене.
Предвид гореспоменатото, родителите на записаните в I и VIII клас ученици могат да получат удостоверенията си в деловодството на 28. Средно училище „Алеко Константинов“ всеки работен ден между 8:00 и 15:00 ч. С полученото удостоверение следва да подадат заявление по образец в съответното поделение на дирекцията по постоянен адрес на местоживеене.
При въпроси и необходимост от допълнителна информация, моля да се обръщате към нас на телефон 02 829 51 66 или email: info-2208028@edu.mon.bg.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *