Изявените ученици на 28. СУ

Милен Сотиров от IXА клас – https://www.facebook.com/photo/?fbid=155412977348828&set=a.106808828875910
Ивана Велкова – VIIIА клас – https://www.facebook.com/photo?fbid=156716370551822&set=a.106808828875910
Виторио Вълчинов – VIIIБ клас – https://www.facebook.com/photo?fbid=157284177161708&set=a.106808828875910
Стефан Велков от IVБ клас – https://www.facebook.com/photo?fbid=163356813221111&set=a.106808828875910
Виктор Димитров от IVА клас – https://www.facebook.com/photo?fbid=165307236359402&set=a.106808828875910
Владислав Матеров от VА клас – https://www.facebook.com/photo?fbid=165733876316738&set=a.106808828875910
Силвестър Илиев от VА клас – https://www.facebook.com/photo?fbid=166344026255723&set=a.106808828875910
Роза Методиева от VА клас – https://www.facebook.com/photo?fbid=166932152863577&set=a.106808828875910
Мартин Бояджиев от VА клас – https://www.facebook.com/photo?fbid=167721116118014&set=a.106808828875910
Николай Желязков от VА клас – https://www.facebook.com/photo?fbid=169561959267263&set=a.106808828875910
Николай Илиев от VIIА клас – https://www.facebook.com/photo?fbid=170250679198391&set=a.106808828875910
Савина Тараланска от VIIА клас – https://www.facebook.com/photo?fbid=170834762473316&set=a.106808828875910
Веселин Петков от VIIА клас – https://www.facebook.com/photo?fbid=172033205686805&set=a.106808828875910
Паолина Здравева от VБ клас – https://www.facebook.com/photo?fbid=173853545504771&set=a.106808828875910
Мария Магдалена Славчева от VIIА клас – https://www.facebook.com/photo/?fbid=191636600393132&set=pcb.191636660393126
Михаил Цонев от XIА клас – https://www.facebook.com/photo?fbid=204530889103703&set=a.106808828875910