Първо заседание на Училищния ученически съвет (УУС) за учебната 2022/2023 г.

На 6.10.2022 г. от 13:00 ще се проведе първото заседание наУчилищния ученически съвет (УУС) при 28. СУ „Алеко Константинов“ при следния

Дневен ред:

 1. Добре дошли и запознаване:
  • Представяне на д-р Таня Илиева, училищен психолог;
  • Представяне на членовете на УУС.
 2. Запознаване с правилника на УУС.
 3. Поставяне на цели на УС за учебната 2022/2023 г.
 4. Избор на Председател и двама зам. председатели на УУС.
 5. Избор на ПР.
 6. Избор на протоколчик.
 7. Приемане на дневния ред.
 8. Годишен план на 28. СУ „Алеко Константинов“ за м.октомври 2022 г. Планиране на приноса на УУС в подготовката на важни събития:
  • Конкурс за лично поетическо творчество;
  • Конкурс за есе на тема: „Ако бях учител“;
  • Подготовка на честването на деня на народните будители на 1.11.2022 г.;
  • Ученици четат на ученици;
  • Есенен спортен празник.
 9. Популяризиране на страницата на 28 СУ „Алеко Константинов“ и на Училищния ученически съвет във Фейсбук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *