Участие на 28. СУ „Алеко Константинов“ в проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проф.д-р изк. Ваня Лозанова-Станчева от Интитут за балканистика с център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН представи пред ученици от IX и X клас на 28. СУ „Алеко Константинов“ лекция на тема „Древна Тракия и траките: загадки и реалности“.

Лекцията е по проект „Непознатите Балкани“ на Института и част от проекта BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *