График на учебното време 2023-2024 година

 

ПЪРВИ СРОК

Първа смяна –   I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и X клас
Втора смяна –   IX, X, XI и XII клас

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

                                       

    1. час 8:00 – 8:40

    2. час 8:50 – 9:30

    3. час 9:40 – 10:20

    4. час 10:40 – 11:20

    5. час 11:30 – 12:10

    6. час 12:20 – 13:00

    7. час 13:10 – 13:50

    8. час 14:00 – 14:40

    9. час 15:00 – 15:40

    10. час 15:50 – 16:30

    11. час 16:40 – 17:20

    12. час 17:30 – 18:10