График за получаване на продуктите по програма „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

График за получаване на продуктите по програма „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Анализ на анкетата, разработена от екипа на РУО – София-град

Анализ на анкетата, разработена от екипа на РУО – София-град

Осигурена възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

Осигурена възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с...

ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС  В  28. СУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС В 28. СУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, В условията на извънредно положение кандидатстването за прием в първи клас в 28. СУ „Алеко...