Проект „Образование за утрешния ден“

Проект „Образование за утрешния ден“

28. СУ „Алеко Константинов“ участва в проект проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „Наука и образование за...

Участие на 28. СУ „Алеко Константинов“ в проекта на МОН „Наследство.бг“

Участие на 28. СУ „Алеко Константинов“ в проекта на МОН „Наследство.бг“

Проф.д-р изк. Ваня Лозанова-Станчева от Интитут за балканистика с център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН представи пред ученици...