ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2020Г.

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2020Г.

Необходими материали за учениците от първи клас

Необходими материали за учениците от първи клас

Свободни места след I класиране за прием в VIII клас

Свободни места след I класиране за прием в VIII клас

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти, 28. СУ „Алеко Константинов“ обябява следните свободни места за прием след завършено основно образование: за паралелка...