Заповед на Директора относно задължително използване на лични предпазни средства от всички ученици в 28. СУ

Заповед на Директора относно задължително използване на лични предпазни средства от всички ученици в 28. СУ

Информация за епидемичната обстановка

Информация за епидемичната обстановка

Във връзка с установен случай на учител с положителен тест за COVID-19, считано от 24.11.2020г. до 03.12.2020г. учениците от IБ...

Меморандум за сътрудничество между Пловдивски университет „Паисий Хиленарски“ и 28. СУ „Алеко Константинов“

Меморандум за сътрудничество между Пловдивски университет „Паисий Хиленарски“ и 28. СУ „Алеко Константинов“

Разпространяването на добрите идеи и практики в науката, образованието и спорта става посредством сътрудничество и взаимно подпомагане между институции, учители,...

Осигурена от РЦПППО – София-град възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

Осигурена от РЦПППО – София-град възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с...