Честито Рождество Христово и щастлива Нова година!

Честито Рождество Христово и щастлива Нова година!

По случай настъпващите празници учителите по физическо възпитание и спорт, госпожа Рени Делчева и госпожа Катя Бахчеванска, както и нашите...

Осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически и непедагогически специалисти на безплатна телефонна линия

Осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически и непедагогически специалисти на безплатна телефонна линия

Уважаеми родители и ученици Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-41056/13.12.2021 г. относно осигурена психологическа подкрепа в създалата...

Актуална информация за присъствените занятия

Актуална информация за присъствените занятия

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, От утре, 08.12.2021г. към присъствени занятия се връщат и учениците от IXА клас на 28. СУ....

Възстановяване на присъствените учебни занятия

Възстановяване на присъствените учебни занятия

Уважаеми родители и ученици, На база получените декларации-съгласие от родителите на учениците в 28. СУ за тестване с щадящи тестове...