Организация на учебния процес от 24.01.2022г. до 28.01.2022г.

Организация на учебния процес от 24.01.2022г. до 28.01.2022г.

Уважаеми родители и ученици, Със заповед на министъра на образованието РД-09-1188/21.01.2022г. е определена организация на учебния процес за периода 24.01...

ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИЯ УЧЕБЕН ПРОЦЕС!

ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИЯ УЧЕБЕН ПРОЦЕС!

Уважаеми родители и ученици, Във връзка с големия брой болни учители и ученици и карантинираните в резултат на това паралелки,...

Карантиниране на паралелка

Карантиниране на паралелка

Поради регистриран случай на ученик с КОВИД-19, считано от 17.01.2022г. до 21.01.2022г. вкл., учениците от IIБ клас преминават на обучение...

Карантиниране на паралелка

Карантиниране на паралелка

Поради регистриран случай на ученик с КОВИД-19, считано от 17.01.2022г. до 21.01.2022г. вкл., учениците от IА клас преминават на обучение...

Карантиниране на паралелка

Карантиниране на паралелка

Поради регистриран случай на ученик с КОВИД-19, считано от 17.01.2022г. до 21.01.2022г. вкл., учениците от VА клас преминават на обучение...

Карантиниране на паралелка

Карантиниране на паралелка

Уважаеми родители и ученици, Поради установен случай на заразен с КОВИД 19 учител, учениците от IXА клас се поставят под...

Карантиниране на паралелка

Карантиниране на паралелка

Уважаеми родители и ученици, Поради регистриран случай на ученик с КОВИД-19, считано от 11.01.2022г. до 17.01.2022г. вкл., учениците от VIIА...

Край на зимната ваканция

Край на зимната ваканция

Уважаеми родители и ученици, Приемете поздравления за настъпването на Новата 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ година! Училищното ръководство и педагогическият състав на 28. СУ...