Карантиниране на паралелка

Карантиниране на паралелка

Поради регистриран случай на ученик с КОВИД-19, считано от 17.01.2022г. до 21.01.2022г. вкл., учениците от IIБ клас преминават на обучение...

Карантиниране на паралелка

Карантиниране на паралелка

Поради регистриран случай на ученик с КОВИД-19, считано от 17.01.2022г. до 21.01.2022г. вкл., учениците от IА клас преминават на обучение...

Карантиниране на паралелка

Карантиниране на паралелка

Поради регистриран случай на ученик с КОВИД-19, считано от 17.01.2022г. до 21.01.2022г. вкл., учениците от VА клас преминават на обучение...

Карантиниране на паралелка

Карантиниране на паралелка

Уважаеми родители и ученици, Поради установен случай на заразен с КОВИД 19 учител, учениците от IXА клас се поставят под...

Карантиниране на паралелка

Карантиниране на паралелка

Уважаеми родители и ученици, Поради регистриран случай на ученик с КОВИД-19, считано от 11.01.2022г. до 17.01.2022г. вкл., учениците от VIIА...

Край на зимната ваканция

Край на зимната ваканция

Уважаеми родители и ученици, Приемете поздравления за настъпването на Новата 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ година! Училищното ръководство и педагогическият състав на 28. СУ...