Необходими материали за учениците в първи клас за учебната 2023/2024 година

Необходими материали за учениците в първи клас за учебната 2023/2024 година

Изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт

Изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт

Уважаеми седмокласници, Уважаеми родители, Изпитът за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт за кандидатстване в профил „Физическо възпитание...

Записване на приети ученици в първи клас

Записване на приети ученици в първи клас

Уважаеми родители, Онези от Вас, чиито деца са приети в първи клас в 28.СУ „Алеко Константинов“ и желаят да ги...