Важни документи

ГОДИШЕН ПЛАН НА 28. СУ

Годишен-план

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Етичен-кодекс

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Мерки за повишаване качеството на образованието

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТ