Учебни планове 2019/2020

Учебни планове за всички класове за учебната 2019/2020 година

Предучилищна група – ТУК

I А клас – ТУК

I Б клас – ТУК

II А клас – ТУК

II Б клас – ТУК

III А клас – ТУК

III Б клас – ТУК

IV А клас – ТУК

IV Б клас – ТУК

IV В клас – ТУК

V А клас – ТУК

V Б клас – ТУК

VI А клас – ТУК

VI Б клас – ТУК

VII А клас – ТУК

VII Б клас – ТУК

VII В клас – ТУК

VIII А клас – ТУК

IX А клас – ТУК

X А клас – ТУК

XI А клас – ТУК

XII А клас – ТУК