Административни услуги

Обобщена информация за мерките, включени в  Приложение №4 „Мерки за вписване на невписани в Административния регистър услуги“ – Част втора – „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“ >>> ТУК

Информация по предоставянето на услугите и образци на заявления по предоставянето на услугите >>> ТУК