Правилник за безопасни условия за възпитание, обучение и труд