Класни ръководители

Класни ръководители за учебната 2022/2023 година
I А клас – Диана Георгиева
I Б клас – Велина Николова
II А клас – Елизабет Тончева
III А клас – Петя Иванова
III Б клас – Златинка Бонева
IV А клас – Таня Йорданова
IV Б клас – Станислава Дюлгерова
V А клас – Мариела Николова
V Б клас – Светлана Костадинова
VI А клас – Даниела Петрова
VII А клас – Виолета Кирилова
VII Б клас – Здравка Топчева
VIII А клас – Йорданка Станева
VIII Б клас – Марияна Христова
VIII В клас – Снежанка Ченкова
IX А клас – Емилия Манолова
IX Б клас – Рени Делчева
X А клас – Десислава Грозева
X Б клас – Катя Бахчеванска
XI А клас – Галина Каракашева
XII А клас – Мариянка Тинкова