Класни ръководители

Класни ръководители за учебната 2021/2022 година
I А клас – Мария-Светослава Бориславова
II А клас – Петя Иванова
II Б клас – Златинка Бонева
III А клас – Таня Йорданова
III Б клас – Велина Николова
IV А клас – Антоанета Иванова
IV Б клас – Диана Георгиева
V А клас –
VI А клас – Виолета Кирилова
VI Б клас – Здравка Топчева
VII А клас – Кристиана Тодорова
VII Б клас – Снежанка Ченкова
VIII А клас – Емилия Манолова
VIII Б клас – Рени Делчева
IX А клас – Десислава Грозева
IX Б клас – Катя Бахчеванска
X А клас – Галина Каракашева
XI А клас – Мариянка Тинкова
XII А клас – Мариела Николова