Прием след завършено основно образование

28. СУ осъществява прием на ученици след завършено основно образование за учебната 2024/2025 година, както следва:

1 професионална паралелка:

Електронна търговия:

 • Професия: Организатор Интернет приложения;
 • Интензивно изучаване на английски език, втори чужд – испански език;
 • Степен на професионална квалификация – III;
 • Възможност за реализация в сферата на уеб дизайна, IT сектора, търговски фирми и др.
 • Балът за кандидатстване се образува по следния начин: (НВО БЕЛ х 2)+(НВО Мат х 2) + оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование, приравнена към съответния брой точки + оценка по математика от свидетелството за основно образование, приравнена към съответния брой точки.

2 профилирани паралелки:

Софтуерни и хардуерни науки:

 • Интензивно изучаване на английски език, втори чужд – испански език;
 • Профилиращи предмети: информатика и информационни технологии;
 • Възможност за реализация в сферата на информационните и комуникационните технологии.
 • Балът за кандидатстване се образува по следния начин: (НВО БЕЛ х 2)+(НВО Мат х 2) + оценка по физика и астрономия от свидетелството за основно образование, приравнена към съответния брой точки + оценка по математика от свидетелството за основно образование, приравнена към съответния брой точки.

Физическо възпитание и спорт:

 • Напълно различен учебен план от този в спортните училища;
 • Разширено изучаване на английски език, втори чужд – испански език
 • Профилиращи предмети: физическо възпитание и спорт и биология и здравно образование;
 • Няма за цел да подготвя професионални спортисти с високи спортни постижения;
 • Целта е учениците да придобият отлична подготовка в сферата на спортната анимация (забавление);
 • Възможност за реализация в детски увеселителни центрове, хотели в планинските и морски курорти и организирани частни партита.
 • Балът за кандидатстване се образува по следния начин: (Изпит по спорт х 2) + (НВО БЕЛ + НВО Мат ) + оценка по чужд език от свидетелството за основно образование, приравнена към съответния брой точки + оценка по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование, приравнена към съответния брой точки.

Очакваме Ви в напълно обновената ни училищна сграда, оборудвана и обзаведена по най-съвременните изисквания.

В 28. Средно училище работят преподаватели с богат педагогически опит и доказани професионални качества!