ГЦОУД

Невенка Яначкова
Станислава Дюлгерова
Ростислава Ангелова
Ваня Георгиева
Велиана Чакърова
Ана Митова
Елизабет Тончева
Севастияна Борисова
Калинка Кирова
Петя Георгиева
Марияна Христова