Административен персонал

 

Мария Балабанска-Стоянова – Технически секретар
Красимира Митева – Касиер-домакин