Педагогически състав

Начален етап:
Диана Георгиева
Велина Николова
Мария-Светослава Пекова
Елизабет Тончева
Петя Иванова
Елизабет Тончева
Таня Йорданова
Емилия Седевчова
Диляна Колова
Антоанета Иванова
Станислава Дюлгерова
Ростислава Димова
Невенка Яначкова
Ана Митова
Елизабет Тончева
Севастияна Борисова

Български език и литература:
Мариела Николова
Светлана Апостолова
Радка Атанасова
Кристиана Тодорова

Математика и информатика:
Мариянка Тинкова
Галина Каракашева
Снежанка Ченкова
Десислава Грозева

Английски език:
Марин Савов
Даниела Петрова
Йорданка Станева
Светлана Костадинова

Немски език:
Мария Нанева

Природни науки:
Емилия Манолова
Марияна Христова

История и цивилизации и философски цикъл:
Виолета Кирилова
Александър Петров

География и икономика:
Здравка Топчева

Музика:
Николай Николаев
Екатерина Костадинова-Иванова

Изобразително изкуство и технологии:
Ирена Георгиева
Ася Донева

Физическо възпитание и спорт:
Рени Делчева
Иван Стоянов
Катя Бахчеванска

Логопед и ресурсни учители:
Мария Нанева – логопед
Боряна Траянова – ресурсен учител
Севдалина Стефанова – ресурсен учител
Ирена Василева – ресурсен учител

ГЦОУД – V-VII клас:
Калинка Кирова
Петя Георгиева
Марияна Христова