Педагогически състав

Начален етап:
Мария-Светослава Бориславова
Златинка Бонева
Петя Иванова
Таня Йорданова
Велина Николова
Емилия Седевчова
Диляна Колова
Антоанета Иванова
Диана Георгиева
Станислава Дюлгерова
Ростислава Димова
Невенка Яначкова
Ана Митова
Елизабет Тончева
Севастияна Борисова

Български език и литература:
Мариела Николова
Светлана Апостолова
Радка Атанасова
Кристиана Тодорова

Математика и информатика:
Мариянка Тинкова
Галина Каракашева
Снежанка Ченкова
Десислава Грозева

Английски език:
Марин Савов
Даниела Петрова
Йорданка Станева
Елена Гинева

Немски език:
Мария Нанева

Природни науки:
Емилия Манолова
Марияна Христова

История и цивилизации и философски цикъл:
Елена Доникян
Виолета Кирилова

География и икономика:
Здравка Топчева

Икономически дисциплини:
Ася Донева

Музика:
Николай Николаев
Екатерина Костадинова-Иванова

Изобразително изкуство и технологии:
Ирена Георгиева

Физическо възпитание и спорт:
Рени Делчева
Иван Стоянов
Катя Бахчеванска

Логопед и ресурсни учители:
Мария Нанева – логопед
Боряна Траянова – ресурсен учител
Севдалина Стефанова– ресурсен учител
Ирена Василева – ресурсен учител

ГЦОУД – V-VII клас:
Калинка Кирова
Петя Георгиева
Марияна Христова