История и цивилизации и философски цикъл

 
Виолета Кирилова
Александър Петров