Изобразително изкуство и технологии

 

Ирена Георгиева 
Ася Донева