Математика и информатика

 
Мариянка Тинкова – старши учител
Галина Каракашева – старши учител
Снежанка Ченкова – старши учител 
Десислава Грозева – учител