Природни науки

 
Емилия Манолова – главен учител биология и човекът и природата
Марияна Христова – старши учител химия и физика