Природни науки

 
Емилия Манолова
Марияна Христова